آخرین مطالب

کنکور, موفقیت در آزمون کنکور و دانشگاه

مهارت های موفقیت در کنکور

موفقیت در آزمون دانشگاه کنکور در بیشتر کشورهای جهان منسوخ شده و در آمریکا و اروپا اصلا وجود نداشته و یا الان وجود ندارد . آزمون ورودی دانشگاه در ایران حساسیت های خاص خود را داشته و انگار این امتحان ورودی با سرنوشت و تاریخچه زندگی ج.انان این سرزمین عجین شده است. موفق شدن در هر کاری رمز و راز خاص خودش را دارد و امتحان دانشگاههای سراسری اسرار ریز و درشت مربوط به خود را دارد.به طور کلی،برای موفقیت در هر کاری عواملی چون هوش ، استعداد ، تلاش ، پشتکار و … لازم است اما ر کنار اینها، برخی نکته های ریز و مهارت های جالب وجود دارد که بر اساس سه عامل : تجربه، نوآوری و مطالعه ... بیشتر بخوانید »