بایگانی برچسب: تشخیص ممبر فیک تلگرام

شناخت ممبر فیک و واقعی تلگرام

تشخیص ممبر فیک و واقعی تلگرام ، آموزش شناخت اعضای فیک تلگرام

به دلیل درخواست بعضی از کاربران سایت پول یابی ،به موضوع شناخت ممبر فیک و واقعی تلگرام می پردازیم قبل از هر چیز باید متذکر شویم که اعضای فیک ، غیرواقعی یا دروغی هیچ ارزش مادی  و روانی نداشته و اتفاقا داشتن ممبر فیک موجب تنزل جایگاه کانال تلگرامی شده …

توضیحات بیشتر »