بایگانی برچسب: شیمی

منابع کنکور درس شیمی

منابع کنکور درس شیمی زمانی در معرفی منابع کنکور درس شیمی بیشتر به کتابهای صرفا محفوظاتی تاید می شد ولی در سالهای اخیر شیوه سوالات کنکور شیمی فرق کرده است و تلاش کرده اند تا سوالات بیشتر بار محاسباتی و تحلیلی داشته باشند و کمتر حفظ کردنی باشند .این تغییر …

توضیحات بیشتر »