بایگانی برچسب: تفکر منفی و مثبت

دوری از منفی نگری دیگران

دوری از منفی نگری دیگران در کسب و کار، مثبت اندیشی در کسب درآمد، تفکر منفی

یکی از راههای موفقیت و کسب ثروت دوری از منفی نگری دیگران است این نظر و دیدگاه مردم ممکن است کم کم در ذهن و وجود ما پرورش یابد و خود ما هم به آن باور پیدا کنیم . برای پول دار شدن باید خودتان را در مقابل افکار منفی …

توضیحات بیشتر »