بایگانی برچسب: اهمیت باور در کار

باورهای محدودکننده کسب و کار اینترنتی

باور اشتباه درباره درآمد اینترنتی ، باورهای غلط مالی ، ساخت باورهای جدید ، باورهای منفی و محدود کننده

در هر فعالیت و کسب و کاری اعم از اینترنتی و یا سنتی همیشه باورها و اعتقاداتی وجود دارد که گاهی محرک و تشویق کننده و گاهی مانع و بازدارنده هستند . باورهای تشویق کننده و محرک ، خارج از بحث این مقاله است و تمرکز بر روی باورهای بازدارنده است . وجود مجموعه ای از باورهای محدودکننده کسب و کار اینترنتی موجب شده تا …

توضیحات بیشتر »