بایگانی برچسب: تعریف کارآفرین

کارآفرینی

کارآفرینی کارآفرینی لغتی است که در دهه های اخیر پرکاربرد می باشد.البته شاید دلیل توجه زیاد به کارآفرینی در دهه های اخیر جهش اقتصادی و جمعیتی جامعه باشد که نیاز به رشد و ایجاد اشتغال را ضروری کرده است. البته کارآفرینی در کشورهای اروپایی سابقه دیرینه ای دارد اما در …

توضیحات بیشتر »