بایگانی برچسب: رونالدو

داستان موفقیت در کار و زندگی

موفقیت در کار ، موففقیت در زندگی، موفقیت رونالدو

حکایت و داستان موفقیت در کار و زندگی از این نظر می تواند اهمیت داشته باشد که ضمن ایجاد انگیزه برای رشد کسب و کار، نوع نگاه و نگرش مردم را هم بیان می کند. هر کسی می تواند با این نگرش ها به تناسب روحیه درونی خود برخورد کند …

توضیحات بیشتر »