بایگانی برچسب: amazon.com

کتابفروشی با درآمد میلیاردی

کتابفروشی با درآمد میلیاردی کتابفروشی با درآمد میلیاردی مگر ممکن است؟ چگونه ثروتمندترین مرد جهان با کتاب هر ثانیه ۴۶۵ میلیون تومان به ثروتش افزوده می شود؟ به نظرتان اینگونه ثروت حلال ، قانونی و مشروع می باشد؟ یقینا با برنامه و ایده مناسب در زمان مناسب می توان کسب …

توضیحات بیشتر »