آموزش نوشتن رزومه برای کار و استخدام

آموزش نوشتن رزومه: مقاله کامل رزومه نویسی برای ارائه به کارفرما

اگرچه در کشور ما ایران یافتن کار مناسب بسیار سخت است ولی باز برخی ارادات و شرکتها مشاغل خوبی را برای جذب نیروها اختصاص می دهند در به کارگیری و استخدام نیروها موارد زیادی مثل آزمون، مصاحبه و … مهم است. رزومه در واقع شناسنامه کامل معرفی کاریاب، تخصص ، تجربه و بیانگر توانیی فرد برای شغل مورد نظر است این متن می تواند تعیین کننده و یا جهت دهنده کارفرما برای استخدام باشد و یا ایشان را از این کار منصرف کند . در حقیقت تابلوی تبلیغاتی شخص برای مجاب کردن به اشتغال در شرکت و یا اداره می باشد.

آموزش نوشتن رزومه

در تعریف آن باید گفت، متنی است چند صفحه ای حاوی اطلاعات و مشخصات که شما باید قبل از مصاحبه در اختیار کارفرمایان قرار دهید تا آنان امکان یابند ارزیابی اولیه ای از تواناییهای شغلی شما داشته باشند. در واقع رزومه باید تصویری ذهنی از شما و فعالیتهای شغلیتان به خواننده ارائه کند. از این حیث رزومه جنبه ای تبلیغاتی دارد بدین ترتیب که ویژگیهای مؤثر و مفید خود را در اختیار کارفرما قرار میدهید و به نوعی سعی میکنید تا وی را متقاعد کنید که از بین چندین داوطلب، شما را برای شرکت در مصاحبه انتخاب کند. رزومه باید به طور مثبتی مهارتها و تواناییهای شما را نشان دهد. رزومه در عین حال که باید کاملاً صادقانه باشد، در آن جایی برای تعارفات و شکسته نفسی نیست.
رزومه زندگینامه، شرح گذشته و یا حال شما نیست (هر چند که قسمت عمده آن مربوط به سوابق کاریتان میشود). اولین هدف رزومه جلب توجه کارفرماست. بنابراین در هر جملهای که مینویسید باید سعی کنید به نوعی علاقه و توجه خواننده را جلب کنید. یک رزومه خوب میتواند کلید موفقیت شما در امر کاریابی باشد. به آن از دید انجام وظیفه نگاه نکنید: نوشتن رزومه با پر کردن فرم ثبت نام فرق میکند!

چگونه یک رزومه مناسب بنویسیم؟

روی نیازهای کارفرما تأکید کنید نه نیازهای خودتان:

کسی که رزومه شما را بررسی خواهد کرد معمولاً خود نیز از نزدیک با شغل مربوطه در ارتباط است و صحت انجام کار برای وی از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین باید در نوشتن رزومه خود تواناییهای خود را به خوبی نشان دهید. از خود بپرسید که یک داوطلب خوب چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ چه تواناییهای ویژهای وی را در بین سایر داوطلبان متمایز میکند؟ کارفرما حقیقتاً چه نیازی دارد؟ این مرحله از اهمیت ویژهای برخوردار است. اگر نتوانید به نیازهای آنان پاسخ دهید، از رزومه خود جوابی نخواهید گرفت. سعی کنید تا خود را جای کارفرما قرار دهید تا بتوانید دید بهتری پیدا کنید. این دید در تمام مراحل نوشتن رزومه کارگشای شما خواهد بود.

آموزش نوشتن رزومه

روی موضوع خوب تمرکز کنید. ببینید کارفرما چه میخواهد و شما چه چیزی برای ارایه به وی در دست دارید. پاسخ سؤالهای مطرح شده در قسمت قبل را روی کاغذی یادداشت کنید. سپس به ترتیب اهمیت به آنها پاسخ دهید. سعی کنید هر آنچه را که به نوعی در مطرح کردن شما به عنوان کاندیدای مطرح مؤثر است لحاظ کنید.
مسأله اصلی اینست که بتوانید با فکری باز بین آنچه کارفرما میخواهد و آنچه که تا کنون انجام دادهاید ارتباطی مناسب برقرار کنید. لزومی ندارد که خود را به مباحث شغلی محدود کنید. از هر نکتهای در زندگیتان که میتواند برای کارفرما جالب توجه باشد، استفاده کنید.

این یادداشتها هسته اولیه رزومه شما خواهد بود.

قالبهای رزومه:

تصمیمگیری نکته مهم دیگر در مورد نحوه نگارش، قالب و آرایش رزومه است. آرایشهای معمول لزوماً بهترین راه حل برای شما نیستند، بلکه در وضعیتهای مختلف آرایشهای مختلف و یا ترکیبی از آنها جواب میدهند. در فرمهای الکترونیکی رزومه معمولاً این مسأله حل شده است. آنچه باقی میماند، ترتیب ذکر موارد مختلف (مثل سوابق کاری) است که میتواند به صورتهای گوناگونی باشد:
یکی از قالبهای معمول رزومه، رزومه زمانی (Chronological) است. در این شیوه سوابق کاری به ترتیب عکس زمانی با ذکر نام شرکت، تاریخ و عنوان کار آورده میشود. کسانی که تجربه کاری طولانی و ممتد دارند معمولاً از این نوع رزومه استفاده میکنند.
نوع دیگر رزومه، رزومه عملکردی (Functional) است در این روش نویسنده بر دستاوردها و تواناییهای شغلی خود تأکید میکند و آنها را در دستههایی مثل مدیریت، رهبری، طراحی و سایر مهارتها و تواناییها مرتب میکند. چنین رزومهای برای کسانی که به تازگی فارغالتحصیل شدهاند یا تجربه کاری زیادی ندارند و یا میخواهند زمینه کاری خود را تغییر دهند، مناسب است.
میتوان از ترکیب هر دو قالب نیز استفاده کرد. یعنی هر دو بخش سوابق شغلی و تواناییها و تخصصها را در رزومه گنجاند.

قسمتهای اصلی رزومه:

بخشهای اصلی رزومه عبارتند از :

 • اطلاعات شخصی
 • سوابق تحصیلی
 • تجارب شغلی
 • مهارتها
 • زبان خارجه
 • اهداف شغلی
 • قسمتهای دیگر شامل:

جوایز و تشویقها

عضویت در انجمنها و گروههای حرفهای

انتشارات

علایق جنبی

معرفین

نکات مهم در تهیه رزومه: (Resume tips)

۱٫برای هر کارفرمایی رزومهای بر اساس نیاز وی تهیه کنید. بدین ترتیب رزومه شما میتواند تأثیرگذارتر باشد. ۲٫مختصر و مفید توضیح دهید. سعی کنید رزومه خود را در یک یا حداکثر دو صفحه خلاصه کنید تا کارفرما بتواند در زمانی کوتاه اطلاعات کلیدی را پیدا کند. از بیان موارد غیر مفید پرهیز کنید. شلوغ شدن و طولانی شدن رزومه باعث میشود تا نکات قوت آن کمتر در معرض دید قرار گیرد.
۳٫به تخصصها و مهارتهای مورد نیاز کارفرما با تأکید بیشتری اشاره کنید. میتوانید با پر رنگ کردن یا خط کشیدن زیر مهارتهای مربوط به شغل مورد نظر توجه کارفرما را به نکات قوت و تواناییهای خود جلب کنید.
۴٫ رزومه باید واضح و روشن نوشته شود. اطلاعات خود را با دقت و واضح توضیح دهید و از کلمات و عبارات مناسب استفاده کنید تا کارفرمایان بتوانند بدون مشکل و سریعاً اطلاعات مورد علاقه خود را در آن پیدا کنند.
۵٫ از عبارات استفاده کنید نه جملات. حتیالامکان از جمله استفاده نکنید. جملات طول رزومه شما را افزایش میدهد و پیدا کردن کلمات کلیدی در آن را مشکل می سازد.
۶٫ تاریخها را دقیق ذکر کنید. یکی از نکات مهم در رزومه سندیت آن است. بنابراین تا حد ممکن سعی کنید تاریخها، آدرسها و سایر مراجع را با دقت و کامل وارد کنید.
۷٫رزومه به هیچ وجه نباید حاوی اشتباهات چاپی و غلطهای املایی باشد. وجود یکی دو غلط املایی در رزومه ارزش و تأثیرگذاری آنرا به شدت کاهش میدهد. این نشاندهنده بیدقتی و بینظمی نویسنده آن است و تأثیر بسیار بدی روی کارفرما میگذارد.

آموزش نوشتن رزومه

۸٫ بعد از حاضر کردن نسخه اولیه رزومه آنرا خوب بررسی کنید. رزومه را چندین بار مرور کنید و آنرا به دوستان و آشنایان خود بدهید تا در مورد آن نظر دهند. در هر مورد تغییرات لازم را اعمال کنید و دوباره آنرا مرور کنید تا از هر حیث بدون ایراد و مشکل باشد.
۹٫ ظاهر رزومه کاغذی باید منظم و تأثیرگذار باشد. حتماُ آنرا پرینت کنید (حتیالامکان با کیفیت لیزری) و در صفحهآرایی و انتخاب فونتهای مناسب دقت کنید تا ظاهری پسندیده و زیبا داشته باشد. سعی کنید از نسخه اصل استفاده کنید نه فتوکپی.
۱۰٫ همانطور که در بالا گفته شد رزومه باید در اولین نگاه کاملاً جذاب و مرتب باشد. به یاد داشته باشید که رزومه جنبهای تبلیغاتی دارد.
۱۱٫ فارغالتحصیلان تازه کار و کسانی که تجربه کاری زیادی ندارند باید سعی کنند تا بخش تجربیات کاری رزومه را خالی نگذارند. در آن میتوانند کارآموزی، پروژههای کلاسی و تجربیات و مطالعات شخصی و امثال آنها را نیز ذکر کنند.
۱۲٫هدف شغلی را با ذکر یک منسب مشخص همراه کنید و یا بالکل از آن بگذرید. اگر میخواهید بخشی برای بیان اهداف شغلی در رزومه خود داشته باشید، آنرا با ذکر منسب مشخصی همراه کنید. زیرا هدف از این بخش ایجاد رابطه بین تواناییهای شما و موقعیت معین کاری است. عباراتی مثل به دست آوردن یک موقعیت کاری خوب و متناسب با تحصیلات و تواناییهای من به هیچ وجه کمکی نمیکند (چه موقعیتی؟ چه منسبی؟).
۱۳٫ در بیان سوابق کاری سعی کنید نتیجه فعالیت شغلی خود را در هر مورد توضیح دهید. به نکاتی اشاره کنید که مشخصاً نتیجه حضور شما در جریان کار بوده (مثلاً با ارایه روشهای جدید هزینههای شرکت را تا ۱۰% کاهش داده ام)
۱۴٫دانشجویان و تازه فارغالتحصیلان: بهتر است تحصیلات خود را در ابتدای رزومه بیاورید.
۱۵٫بر نقاط قوت خود تأکید کنید و نقاط ضعف را تا حد ممکن کمرنگ کنید.
۱۶٫ اولین خط هر پاراگراف یا بخش بیش از سایر قسمتها خوانده میشود. بنابرین مهمترین جملات خود را در ابتدا بیاورید.

اشکالات عمده رزومه: (Resume blunders)

با اجنناب از اشکالات معمول زیر، میتوانید رزومهای تراز اول داشته باشید:

 1. تمرکز بیش از حد روی وظایف شغلی: یکی از ایرادات عمده رزومه تبدیل آن به لیست خستهکنندهای از وظایف و مسئولیتهای شغلهای قبلی است. به جای این که شرح طویلی از مجموعه وظایف خود ارایه کنید، بهتر است نشان دهید که در هر مورد چه تأثیری از خود باقی گذاشتهاید. میتوانید با مثال دقیقاً توضیح دهید که عملکرد شما به چه نحوی به شرکت سود رسانده است. برای این کار میتوانید سؤالهای زیر را از خود بپرسید:· چگونه کار را بهتر از آنچه دیگران ممکن بود انجام دهند، انجام دادید؟
 • چه مشکلاتی بر سر راه شما و شرکت قرار داشت؟
 • برای غلبه بر این مشکلات چه اقداماتی انجام دادید؟
 • نتایج تلاشهای شما چه بود و شرکت چگونه از عملکرد شما بهرهمند شد؟
 • آیا در نتیجه این اقدامات جایزه، تشویق و یا ارتقاء موقعیتی پیدا کردهاید؟
 1. هدف شغلیای که بیش از حد بلندپروازانه و یا کلی است: بسیاری از داوطلبین شغل شانس خود را در همان ابتدای رزومه از دست میدهند: عبارت مربوط به هدف شغلی. بدترین آنها با عبارتی مانند این شروع میشوند: موقعیت شغلی مناسبی که در آن حین کمک به اهداف سازمان جای کافی برای رشد و ترقی موجود باشد. چنین عباراتی بیش از حد کلیاند و فراوان استفاده شدهاند. به جای چنین عباراتی میتوانید محدوده تخصص و یا سمت مورد نظر خود را ذکر کنید. برای اطلاع بیشتر میتوانید به رزومههای نمونه رجوع کنید.
  ۳٫ رزومه طولانی و رزومه کوتاه: بسیاری تلاش میکنند تا رزومه خود را حتماً در یک صفحه جا بدهند. زیرا شنیدهاند که رزومه نباید بیش از یک صفحه باشد و در نتیجه بسیاری از خصوصیات مهم خود را از رزومه حذف میکنند. برعکس آن نیز صادق است: کسانی هستند که چندین صفحه در مورد جزئیترین تجربههای بیامیت یا کماهمیت خود قلمفرسایی میکنند. چنین رزومهای به سادگی خواننده را بیحوصله میکند. هنگامی که رزومه خود را مینویسید، سر هر جمله از خود بپرسید که آیا این جمله در جلب نظر کارفرما و نزدیک کردن من به مصاحبه مؤثر است؟ و تنها اطلاعاتی را اضافه کنید که از این سؤال پاسخ مثبت دریافت کنند.
  هیچ قانون صریحی در مورد طول مناسب رزومه وجود ندارد. تنها نکته مهم اینست که هر کلمه رزومه باید حساب شده و در جهت اقناع کارفرما باشد.
  ۴٫ آوردن اطلاعات شخصی یا بیفایده: اضافه کردن اطلاعات شخصی مثل تاریخ تولد، وضعیت تأهل، قد و وزن و یا اطلاعاتی مثل علایق و سرگرمیها معمول نیست و توصیه نمیشود. البته موارد استثنایی هم وجود دارد که چنین اطلاعاتی مورد نیاز کارفرماست و در انتخاب او میتواند مؤثر باشد.
  ۵٫ رزومه بدون کلمات کلیدی: اگر رزومه خود را برای استفاده الکترونیکی (در شبکههای کاریابی) مینویسید، باید حتماً در متن رزومه از کلمات کلیدی و متداول تخصص خود استفاده کنید. زیرا کارفرمایان معمولاً با کمک این کلمات کلیدی رزومه های مطلوب خود را جستجو میکنند. هر چه کلمات کلیدی موجود در رزومه شما مناسبتر و جامعتر باشد، احتمال دیده شدن آن توسط کارفرمایان نیز بیشتر خواهد بود. البته احتیاجی نیست که بخش جداگانهای برای این کار کنار بگذارید، بلکه بهتر است این کلمات را در طول رزومه و در بخشهای مختلف آن پراکنده کنید.
  ۶٫ غلطهای املایی: وجود حتی یک غلط املایی در رزومه میتواند آنرا به سطل آشغال بفرستد! رزومه خود را بارها و بارها مرور کنید و حتی آنرا به چند نفر دیگر بدهید تا بررسی کنند. رزومه شما منعکسکننده شخصیت شماست بینظمی و بی دقتی در آن به هیچ وجه جایز نیست.

 

اصول و سرفصل بندی عمومی یک رزومه

شیوه های متفاوتی برای نگارش رزومه متداول و مرسوم است و هر کس به مقتضای سلیقه و هدفی که از نگارش رزومه دارد ، شیوه خاصی را بر می گزیند . اما به طور کلی اصول و سرفصل بندی عمومی رزومه ها به شرح زیراست:
۱- جزئیات شخصی(Personal Details)
اغلب رزومه ها با این بخش آغاز می شوند . آن چه می بایست در این بخش ذکر شود شامل نام ، آدرس ، شماره تلفن ، آدرس پست الکترونیک و تاریخ تولد است.
۲- پروفایل شخصی(Personal Profile)
وارد کردن پروفایل در رزومه امری سلیقه ای است و ضروری محسوب نمی شود . آن چه در پروفایل به نگارش در می آید ، تصویری کلی و گویا از شما است که به طور جزئی تر در سایر بخش های رزومه ذکر می شود.
۳- تحصیلات و توانایی های علمی(Education and Qualifications)
این بخش شامل تمام سوابق تحصیلی و علمی شما ، از دیپلم دبیرستان و نام دبیرستان گرفته تا آخرین مدرک تحصیلی ، رشته ها و گرایش ها و زمان بندی هر دوره ی تحصیلی خواهد بود. به یاد داشته باشید که حتماً ذکر کنید در حال حاضر مشغول گذراندن چه دوره ای هستید . سایر دوره های علمی – کابردی که در کنار تحصیل آکادمیک گذرانده اید را هم حتماً بنویسید.
۴- سوابق شغلی  (Skills and Work Experiences)
در این بخش باید کل سوابق شغلی شما ، اعم از تمام وقت یا پاره وقت ، با ذکر نام و تلفن یا آدرس محل کار ، به اضافه تاریخ و دوره اشتغال فهرست شود.
۵- انتشارات و مقالات(Publications)
فهرست کتب و مقالاتی که منتشر کرده و یا در کنفرانس ها ارائه نموده اید به اضافه زمان انتشار را در این بخشبیاورید. اگر خلاصه مقالات را به رزومه ضمیمه نمایید بهتر است.
۶- سایر اطلاعات(Additional Information)
نگارش این قسمت ضروری نیست ، اما چنان چه لازم دانستید توضیحی جانبی روی سوابق تحصیلی و شغلی خود بنویسید ، می توانید این بخش را اضافه نمایید.
۷ – علائق(Interests)
فهرستی از علائق خود در زمینه های فوق برنامه مثل ورزش یا هنر را در این بخش بنویسید و احیاناً اگر سوابق حرفه ای در این زمینه ها دارید حتما ذکر کنید.
۸ – معرف ها(References)
نام ، رتبه ، درجه تحصیلی ، آدرس یا تلفن و کلاً اطلاعات مربوط به معرفین خود ( که معمولا اساتید شما هستند ) را در این بخش بیاورید . این معرف ها می بایست همان معرفینی باشند که توصیه نامه های شما را تکمیل نموده اند.
* سایر توصیه ها
– پیش از نگارش رزومه ، خوب در مورد سوابق تحصیلی و شغلی خود فکر کنید تا چیزی را از قلم نیاندازید . سعی کنید تا حد امکان ، مدارکی دال بر سوابقتان آماده و ترجمه کنید تا ضمیمه رزومه نمایید.
– از دروغگویی یا بزرگنمایی جداً پرهیز کنید ، ممکن است برایتان دردسر ساز شود!
– بهتر است رزومه را در ۲ روی یک کاغذ A4  تنظیم نمایید. بهترین حجم رزومه در همین حد است.
– حتماً چند نسخه اضافه از رزومه برای خودتان نگه دارید تا در صورت لزوم از آن ها استفاده کنید.
– در مورد نگارش انگلیسی ، حتماً درباره متن رزومه با یک مترجم و یا کسی که انگلیسی ادبی را به خوبی می داندمشورت کنید.
– رزومه را حتما تایپ کنید و از ارائه رزومه دست نویس جداً خود داری کنید.

 

اصول و سرفصل بندی عمومی یک رزومه

شیوه های متفاوتی برای نگارش رزومه متداول و مرسوم است و هر کس به مقتضای سلیقه و هدفی که از نگارش رزومه دارد ، شیوه خاصی را بر می گزیند . اما به طور کلی اصول و سرفصل بندی عمومی رزومه ها به شرح زیراست:
۱- جزئیات شخصی(Personal Details)
اغلب رزومه ها با این بخش آغاز می شوند . آن چه می بایست در این بخش ذکر شود شامل نام ، آدرس ، شماره تلفن ، آدرس پست الکترونیک و تاریخ تولد است.
۲- پروفایل شخصی(Personal Profile)
وارد کردن پروفایل در رزومه امری سلیقه ای است و ضروری محسوب نمی شود . آن چه در پروفایل به نگارش در می آید ، تصویری کلی و گویا از شما است که به طور جزئی تر در سایر بخش های رزومه ذکر می شود.
۳- تحصیلات و توانایی های علمی(Education and Qualifications)
این بخش شامل تمام سوابق تحصیلی و علمی شما ، از دیپلم دبیرستان و نام دبیرستان گرفته تا آخرین مدرک تحصیلی ، رشته ها و گرایش ها و زمان بندی هر دوره ی تحصیلی خواهد بود. به یاد داشته باشید که حتماً ذکر کنید در حال حاضر مشغول گذراندن چه دوره ای هستید . سایر دوره های علمی – کابردی که در کنار تحصیل آکادمیک گذرانده اید را هم حتماً بنویسید.
۴- سوابق شغلی  (Skills and Work Experiences)
در این بخش باید کل سوابق شغلی شما ، اعم از تمام وقت یا پاره وقت ، با ذکر نام و تلفن یا آدرس محل کار ، به اضافه تاریخ و دوره اشتغال فهرست شود.
۵- انتشارات و مقالات(Publications)
فهرست کتب و مقالاتی که منتشر کرده و یا در کنفرانس ها ارائه نموده اید به اضافه زمان انتشار را در این بخشبیاورید. اگر خلاصه مقالات را به رزومه ضمیمه نمایید بهتر است.
۶- سایر اطلاعات(Additional Information)
نگارش این قسمت ضروری نیست ، اما چنان چه لازم دانستید توضیحی جانبی روی سوابق تحصیلی و شغلی خود بنویسید ، می توانید این بخش را اضافه نمایید.
۷ – علائق(Interests)
فهرستی از علائق خود در زمینه های فوق برنامه مثل ورزش یا هنر را در این بخش بنویسید و احیاناً اگر سوابق حرفه ای در این زمینه ها دارید حتما ذکر کنید.
۸ – معرف ها(References)
نام ، رتبه ، درجه تحصیلی ، آدرس یا تلفن و کلاً اطلاعات مربوط به معرفین خود ( که معمولا اساتید شما هستند ) را در این بخش بیاورید . این معرف ها می بایست همان معرفینی باشند که توصیه نامه های شما را تکمیل نموده اند.
* سایر توصیه ها
– پیش از نگارش رزومه ، خوب در مورد سوابق تحصیلی و شغلی خود فکر کنید تا چیزی را از قلم نیاندازید . سعی کنید تا حد امکان ، مدارکی دال بر سوابقتان آماده و ترجمه کنید تا ضمیمه رزومه نمایید.
– از دروغگویی یا بزرگنمایی جداً پرهیز کنید ، ممکن است برایتان دردسر ساز شود!
– بهتر است رزومه را در ۲ روی یک کاغذ A4  تنظیم نمایید. بهترین حجم رزومه در همین حد است.
– حتماً چند نسخه اضافه از رزومه برای خودتان نگه دارید تا در صورت لزوم از آن ها استفاده کنید.
– در مورد نگارش انگلیسی ، حتماً درباره متن رزومه با یک مترجم و یا کسی که انگلیسی ادبی را به خوبی می داندمشورت کنید.
– رزومه را حتما تایپ کنید و از ارائه رزومه دست نویس جداً خود داری کنید.

روش تدوین یک رزومه مناسب ؛
رزومه خود را به روز کنید

در رزومه معمولاً باید تعریف کامل و مشخصی از خود ارایه دهید و این یکی از مهمترین مسائل در شناسنامه کـاری شماست.رزومه یک خلاصه ی دو یا سه صفحه ای از شما و مهارتها، دستاوردها، تجارب کاری و تحصیلاتتان است که هـــدف آن جلب نظر صاحب کار آینده تان است.
رزومـه هـم مثل خود زندگی است. دچار تغییرات و تحولات زیاد می شـود. باید مداوماً به روز شود و اطلاعات جدید به آن اضافه شود. اگر می خواهید برای چند شغل در صنعت های مختلف تـقـاضـای کـار دهـیـد، بـهتر است رزومه های مختلف درست کنید که در هر کدام به مـهارت هــای خاص شما در رابطه به آن صنعت اشاره شده باشد.
هدف این مقاله این است که شما را با نکات مهمی در زمینه ی تدوین یک رزومه ی خوب آشنا کنیم.
هروقت که می خواهیم یک رزومه بنویسیم، باید خودمان را جای استخدام کننده و کارفرمایی بگذاریم که رزومه ها را بررسی می کند. او باید از میان چندین رزومه، آن که از همه مناسب تر است را انتخاب کند.
شما باید کاری کنید که ابتدا آنها از رزومه ی شما خوششان بیاید و بعد هم همه ی مطالب درج شده در رزومه را به آنها ثابت کنید.
متن رزومه
باید سعی شود که متن رزومه هر چه خلاصه تر باشد. فقط کافی است در آن خلاصه ی کوتاهی از خودتان بدهید، که نباید بیشتر از یک صفحه باشد. اطلاعات نباید به هیچ وجه در رزومه تکرار شوند. این صفحه باید حداکثر از سه پاراگراف به شکل زیر تشکیل شده باشد:
پاراگراف اول:
نباید بیش از دو یا سه جمله باشد. در آن مقدمه ی کوتاهی در مورد خودتان و اهداف کاریتان می دهید. همچنین می‌بایست در مورد طریقه ی اطلاع یافتن شما از آن شرکت توضیحی بدهید، چه روزنامه باشد یا آشنایی در همان شرکت.
پاراگراف دوم:
در این پاراگراف باید اطلاعات مربوطه در مورد میزان تحصیلات، مهارتهای تخصصی و توانایی هایتان که برای شرکت مورد نظر مفید خواهد بود را ارائه دهید.
پاراگراف سوم:
این پاراگراف آخر باید اطلاعات شخصی شما را به کارفرما ارائه دهد که در صورت نیاز بتوانند با شما تماس بگیرند. حتماً اسم، شماره ی تماس، ایمیل و شماره ی فکستان را ذکر کنید.
آدرس ایمیلتان باید کامل و واضح باشد. مثلاً اگر اسمتان “علی اسمیت” است، آدرس ایمیلتان باید چیزی مثل  ali@email.com  باشد.
باید در رزومه اطلاعاتی درج شود که حتماً به کار آن شرکت و پستی که می خواهند برای آن استخدام کنند بیاید. اطلاعات باید واضح و مرتبط باشد.
یک رزومه معمولاً از ۵ جزء تشکیل شده است:
اهداف کاری
تجارب کاری
میزان تحصیلات
اطلاعات اضافی
منابع

پیشنهاد ویژه سایت پول یابی :  شغل های پردرآمد با سرمایه کم در ایران

اهداف کاری

اهداف کاری به عنوان پیش درآمدی برای یک رزومه ی خوب و اصولی است که همه ی اطلاعات با قاعده و ترتیب منظم شده است. در این بخش باید کارفرما را با اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود در زمینه ی کاری آشنا کنید. و بیان کنید که پیشرفت کاریتان تاکنون در چه حدی بوده است.
این قسمت ارجحیت های کاری شما را به طور خلاصه و مرتب با سایر قسمت های رزومه بیان می کند می تواند فرصت خوبی برای ابراز توانایی هایتان در همان اول رزومه باشد.
به یاد داشته باشید که از تکرار موارد جلوگیری کنید.
تجارب کاری
این قسمت تا حد زیادی می تواند بگوید که چه کارهایی می توانید انجام دهید و چطور و در کجا برای این کارها آموزش دیده اید. ممکن است از مهارت های مورد نیاز برای یک شغل باخبر باشید، اما بیان این مهارت ها می تواند به رئیس آینده تان نشان دهد که شما شایسته ی پستی حتی بالاتر هستید.
به یاد داشته باشید که حتماً تجربه های کاریتان را به ترتیبی معکوس از نظر تاریخی بنویسید. برای هر کار موارد زیر را نیز مشخص کنید:
عنوان پست
عنوان سازمان
محل کار
تاریخ استخدام
کارفرما وقتی در مورد تجربه های کاریتان بداند بسیار راغب خواهد بود تا با میزان تحصیلات و آموزش های شما هم آشنا شود.
میزان تحصیلات
اگر تجربه های کاریتان زیاد نبوده باشد، این قسمت اهمیت زیادی پیدا خواهد کرد. برای نوشتن از همان ترتیب معکوس تاریخی استفاده کنید.
در زیر جنبه های اصلی که باید در این قسمت به آن اشاره شود را یادآور می شویم:
درجه ی تحصیلات
موسسات و دانشگاه ها
تخصص/فوق تخصص
سمینارها، کارگاه ها و آموزش های  ویژه
میانگین معدل
اطلاعات اضافی
این قسمت از رزومه می تواند شامل چند زیر مجموعه مثل علایق، دانش های رایانه ای، فعالیت ها، مهارت های زبانی و…باشد. در این قسمت باید به آن دسته از توانایی هایتان اشاره کنید که در دو بخش قبلی ذکر نشده بود.
علایق:
در این قسمت میتوانید به علایقتان در زندگی اشاره ای داشته باشید. اگر به دوچرخه سواری یا هر نوع ورزش دیگر علاقه دارید، می توانید ذکر کنید، با این کار کارفرمای شما متوجه خواهد شد که فردی هستید که از زندگی نهایت استفاده و لذت را می برید.
اطلاعات کامپیوتری:
بعضی از شغل ها نیازمند داشتن دانش ها و آگاهی هایی در زمینه ی بعضی برنامه های کامپوتر هستند. اگر اطلاعاتی در این زمینه دارید می توانید در این قسمت ذکر کنید.
فعالیت ها:
در این زمینه می توانید به فعالیت ها و دستاوردهای غیر کاری خود اشاره کنید.
تخصص های زبانی:
اگر قادرید که به زبان هایی غیر از زبان خود مکالمه کنید یا هر تخصصی در یکی از زبان های خارجی دارید باید در این قسمت به آنها اشاره کنید.
منابع
اگرچه بردن نام افراد در رزومه ضروری نیست اما با اینکار، کارفرمای شما می تواند به طور مثال با رئیس سابقتان در مورد شما گفتگو کند و اطلاعاتی کسب کند. اگر مایل نیستید که نام کسی را ذکر کنید می توانید در این قسمت  اشاره ای داشته باشید که در صورت نیاز یا تقاضا قادر به ارائه ی منبع هستید.
اگر خواستید از افراد در رزومه خود نام ببرید، حتماً به یاد داشته باشید که قبلش با خود آنها هماهنگی های لازم را انجام داده باشید و کسب اجازه کنید.
حال که با نحوه ی تدوین یک رزومه ی خوب و کامل آشنا شدید، خود را برای مصاحبه آماده کنید…

بیست و چهار نکته در مورد نوشتن رزومه مؤثر

در زیر نکاتی ارائه می شود که به خلق رزومه ای مؤثر کمک می کند.اگر تاکنون نتوانسته اید رزومه مناسبی بنویسید و اگر می خواهید بدانید افراد موفق چگونه رزومه می نویسند ، مطالب زیر را بخوانید.
۱ – پاکیزه و تمیز و خالی از اشتباه بنویسید
متن خود را با دقت بخوانید و آن را از لحاظ گرامر و تایپ بررسی کنید، . در صورت امکان از شخص دیگری بخواهید که رزومه شما را از نظر املائی و مفهومی بررسی نماید. کوچکترین اشتباه ممکن است موجب بی ارزش شدن رزومه شود.
۲ – هدف و منظور خود را به طور مشخص شرح دهید
به طور کلی، مشخص بودن هدف و منظور ، کمک شایانی به مهم جلوه دادن صحبتهای شما در رزومه می کند . هدف شما به طور خلاصه تواناییهایتان را بیان می کند و به قدرت و نیرویتان در کار اهمیت می بخشد.
۳ – نقاط قوت خود را برای کارفرمایان معین نمایید.
روی هنر و توانایی های خود بیشتر تاکیید نمایید زیرا به این ترتیب کارفرما را در پاسخگویی به این سؤال که : “ این کارجو چه کارهایی می تواند برای پیشبرد اهداف مد نظر انجام دهد ؟ ” کمک می نمایید.
۴ – اطلاعات مهم تر را مشخص نمایید.
به طور متوسط هر کارفرما به مدت ۳۰ ثانیه روی هر رزومه وقت می گذارد. کارفرمایان غالبا بیشتر به تجربه های موفق کاری شما در گذشته اهمیت می دهند تا تحصیلات متنوع و اطلاعات گوناگون ، به همین دلیل مهمترین تجربیات خود را در ابتدای رزومه قرار دهید مانند ق ابلیتها، توانائیها و تجربیات و حتی تحصیلات که همگی به نوعی با هم در ارتباطند.
۵ – به تواناییهای خود اهمیت بدهید
رزومه خود را بر طبق قابلیتها و تواناییها درجه بندی کنید و استعدادهای خود را به طور خلاصه و مفید و با رعایت حقتقدم بیان کنید. به تواناییها و استعدادهای شخصی خود اهمیت دهید و خود را در بهترین وضعیت توصیف کنید . این گونه وانمود کنید که تواناییها ،واقعیتی در شما هستند.
۶ – از کلمات کلیدی بهره ببرید
سعی کنید از کلمات کلیدی مشخصی برای بیان تواناییها و تجربیاتتان استفاده کنید، مانند مدیریت حسابداری، عرضه محصولات ، ویژوال بیسیک، اکسل، پردازش داده ها، طراحی گرافیک و روشهای تبلیغات حرفه ای.
۷ – از کلمات اختصاری مربوط به حرفه استفاده نمایید.
از کلمات اختصاری و اصطلاحات خاص حرفه تان استفاده کنید تا نشان دهید آشنایی مناسب و کافی با حرفه تان دارید. اما دقت کنید رزومه شما مملو از این گونه کلمات نباشد که خواندن آن سخت و غیر قابل فهم گردد همچنین بهتر است جلوی  ) اینگونه واژه ها کلمات اقتباس شده را نیز به طور کامل در پرانتز بیان کنید مثل:    Information Technology ) )I.T(
۸ – از کلمات تایید برانگیز بهره ببرید
خود را فعال و پر جنب و جوش، با کمال، با هوش و به عنوان کسی که در هر کمک و همکاری سهمی دارد توصیف کنید، این گونه به نظر کارفرما ازهر جهت مفید جلوه گر می شوید.
۹ – از آوردن ضمیر مثل ”من” پرهیز کنید
هر گز از صمائر شخصی و انعکاسی مثل “من“ در رزومه خود استفاده نکنید و سعی کنید جملات خودرا کوتاه کنید.
۱۰ – کلمات کلیدی را در متن مشخص جلوه دهید.
به جای پررنگ کردن و یا کج نوشتن کلمات جهت اهمیت دادن به آنها در بررسی اجمالی اندازه قلمها را افزایش دهید و یا از گیومه و یا علامت * برای اهمیت دادن به نکات کلیدی در رزومه بهره ببرید.
۱۱ – اطلاعات را خلاصه کنید.
وقتی که رزومه شما از یک یا دو صفحه بیشتر می شود، محدودیتهایی برای تبدیل آن به شکل الکترونیکی ایجاد می شود. بنابراین همواره توصیه می شود که رزومه خود را در یک صفحه تهیه کنید.
۱۲ – لیستی از تجربیات اخیر را مهیا کنید
تجربیات ۱۰ یا ۱۵ سال کاری پیش را به طور خلاصه ذکر نمایید.
۱۳ – به تجربیات خود کمیت بدهید
اعداد ابزارهای قویی هستند، به جای اینکه بگویید: “ توانایی‏های من باعث افزایش میزان فروش در محل کار قبلی بود “ بهتر است که از اعداد نیز استفاده کنید و مثلاً بگویید: “ افزایش فروش ۱۵۰% در ۶ ماه “   از جمله تجربیات من در محل قبلی بوده است.
۱۴ – زیاده گویی نکنید.
از گزاف گفتن و استفاده از لغات حساس و دقیق پرهیز کنید .به زبانی دیگر برای تحت تاثیر قرار دادن کارفرما لازم نیست کلمات ژرف و عمیق بکار گیرید .از کلماتی استفاده کنید که برای همه قابل فهم باشد.
۱۵ – در مورد حقوق خود در رزومه مطلبی را بیان نکنید.
هرگز نوع و میزان حقوق خود را در رزومه تان مشخص نکنید.
۱۶ – از مطرح نمودن مسائل شخصی پرهیز کنید.
هرگز در مورد اطلاعات شخصی و خصوصی مثل عقیده و مذهب ، وضعیت ازدواج، سن و مال ثروت خود موردی را ذکر نکنید یا حتی نظرات شخصی خود را نیز مطرح نکنید . همچنین از شوخی و مزاح و بکاربردن کلمات مبتذل پرهیزکنید.
۱۷ – صادق باشید.
دروغ گفتن و گزاف گویی و مبالغه در مورد توانایی ها، همیشه خطری جد ی است که به خود شما باز می گردد.
۱۸ – رزومه را خودتان بنویسید
رزومه ای درست کنید که منعکس کننده فکر شما باشد.سعی کنید رزومه را با فکر و دست خودتان بنویسید.اگر اولین رزومه تان را شخصا بنویسید بسیار مهم است و به زودی حرفه ای هم خواهید شد.
۱۹ – ویژگی های شخصی وابسته به شغل خود را اعلام کنید.
اگر تصمیم دارید که خصیصه های شخصی خود را در رزومه قرار دهید مانند “مسئولیت پذیری” یا “قابلیت اطمینان” ،“برنامه ریزی دقیق در کار“ و … فقط سعی کنید تمامی آنها وابسته به نوع شغل مورد نظر باشند.
۲۰- سازگاری خود را با محیط کاری نشان دهید.
به منظور کم اهمیت جلوه دادن مدت زمان بیکاری و فواصل بین کار ، بهتر است قابلیت ها و تواناییهای کاری خود را عنوان کنید و از ذکر تاریخ وار تجربیات خود بپرهیزید.
۲۱- رزومه ای متعادل بسازید.
رزومه ای مؤثر است که متعادل باشد، پاکیزه باشد، سازگار و جذاب و خوشایند باشد، تقسیم بندی شده باشد وعنوانهای هر بخش هوشمندانه انتخاب شده باشند.
۲۲- عنوانها را کلی انتخاب کنید.
عنوانهای هر قسمت از رزومه را کلی و مناسب برگزینید مثلا: تجربیات ، سوابق کاری، تواناییها، خلاصه تحصیلات، هنر و فضیلت، تعلیم و تربیت، پیوستگی های حرفه ای ،امتیازات تحصیلی و حرفه ای، کتابها و مقالات اختصاصی، گواهی های دانشگاهی و …
۲۳- مثبت بنویسید.
تمام نکات منفی و با بیان غیر مثبت را از رزومه خود حذف کنید و به یاد داشته باشید که هر چه بیشتر تواناییها و نکات مثبت در مورد خود را عرضه کنید، موفق تر خواهید بود.
ده سؤال که کارفرمایان در رزومه شما دنبال پاسخ آنها می گردند

رزومه یا نامه استخدامی باید پاسخگوی سؤالات زیر باشد .
۱- این شخص کیست و در کجا زندگی می کند؟
۲- این شخص چند سال دارد؟
۳- آیا این شخص از تعلیمات لازم برخوردار است؟ در محیط تحصیل چگونه بوده است؟
کارفرمایان مایلند اگر شما درجه و یا نشان احترامی دارید در اختیار آنها قرار دهید و از آنها در جهت مثبت شغلی خود استفاده نمایید.
۴- آیا فردمورد نظر مرتب ، با دقت و منضبط است؟(در مورد کاربا تجهیزات و وسائل کاری که در اختیار شما قرار می گیرد می تواند مهم باشد.)
۵- آیا این شخص در مشکلات شرکت می تواند به ما کمک نماید ؟ (کارفرمایان افرادی را نیاز دارند که به مشکلات کاری توجه نموده و راه حل هایی برای آنها بیابند. به عبارت دیگر فردی مطلوب است که تفکرات بنیادی داشته و در خدمت اهداف کاری کارفرمایان باشد.)
۶- آیا تجربیات کافی برای مفید کار کردن دار د؟ چه کارهایی را می تواند موفقیت آمیز به انجام رساند ؟
بهترین روش پاسخ گویی مناسب به این سؤال، داشتن یک رزومه عالی، با تاریخ مرتب شده و طرح بندی تازه و تمیز می باشد.
۷- آیا این فرد مشکلات خاصی از جمله فاصله کاری ،چند شغل داشتن ،..دارد ؟
۸- کدام حرفه و یا هنر و کمال در فرد شاخص است؟(روی کلمات حرفه و کمال و هنر کاملاً دقت کنید. هنگامی که شما یک برنامه کاری مشخص ارائه کنید، کارفرما می تواند ارتباطی عالی بین توانایی ها و شایستگی و قابلیت شما پیدا کنند و این به منزله پلی به سوی موفقیت شما خواهد بود.)
۹- این فرد چگونه در حل مشکلات مفید خواهد بود ؟(کارفرمایان آینده نگر از اینکه شما بتوانید برای ایشان و نیز شرکتشان موفق و سودمند باشید و در جهت بهبود و روند رو به رشد آنها گام بردارید ، خشنود می شوند. این بهبودی می تواند در راستای فروش بیشتر، تثبیت قیمتها ،.. باشد.
۱۰- آیا می توان به این شخص اعتماد نمود؟(آیا شما به کسی که برایتان مفید نیست اعتماد می کنید؟کارفرمایان نیز درصدد هستند که بی پرده نظرات مثبت و منفی خود را در مورد شما بگویند .)

خطاهای معمول در نوشتن رزومه

مشاوران کاریابی به طور گروهی در طی یک جلسه، ۶ ساعته، بیش از ۱۵۰ مورد رزومه را بررسی کردند و اشتباه‌هایی را که در بیشتر آن‌ها وجود داشت یافتند و اینکه چطور می‌شود از آن‌ها اجتناب کرد.
برای اطمینان از اینکه رزومه شما انتخاب می‌شود، رزومه خود را کنترل کنید که خطاهای زیر را نداشته باشد.
شرح شغل مبهم
توضیح در مورد فعالیت‌ها یا مشاغلی که خیلی معمولی است یا فهرستی از تجربیات و مهارت‌هایی که زیاد خریدار ندارد، برای مثال “تماس با خریدار و هماهنگی‌ برای اقدامات ویژه” از این عبارت آنچه واقعاً انجام شده است فهمیدهنمی‌شود یا عبارت‌هایی مانند: داشتن روابط در بین مقامات رسمی دولتی و سازمان‌های غیرانتفاعی، استخدام و مدیریت بیش از ۱۰۰ داوطلب، بدست آوردن بیش از ۵ هزار دلار برای سازمان حمایت از کودکان. بنابراین به خاطر داشته باشید که استخدام کننده نمی‌تواند فکر شما را بخواند شما باید مشاغل و فعالیت‌های خود را به زبانی که برای استخدام کننده قابل فهم باشد، بنویسید.
مطالب خود را خلاصه کنید. بعضی وقت‌ها کم هم زیاد است
بیشتر دانشجویان می‌دانند که رزومه باید در یک صفحه محدود شود. اما وقتی آن‌ها سعی می‌کنند که تمامتجربیاتشان را فشرده در یک صفحه بیاورند نتیجه آن رزومه‌ای غیرقابل نفوذ از حروف کوچک می‌شود. کمال مطلوب این است که رزومه تجربیات مرتبط را پررنگ‌تر کند و به اندازه کافی فضای سفید برای خوش‌آیند چشم خواننده بگذارد. استخدام کننده‌ها وقت ندارند که اطلاعات فرعی و حاشیه‌ای را بخوانند و رزومه‌هایی که متن سنگینی داشته باشند از رده خارج می‌شوند. اگر شما برای کم کردن حجم رزومه مشکل دارید به نکات زیر توجه کنید:
– شرح مشاغل خود را تجزیه و تحلیل کنید تا مشخص شود چه چیزی برای استخدام کننده مهم است، تجربیاتی را ذکر کنید که نشان دهد شما مناسب پست مورد نظر هستید و می‌توانید با دیگران رعایت کنید که نشان دهد شما مناسب پست مورد نظر هستید و می‌توانید با دیگران رقابت کنید و آن‌ها را کنار بزنید.
– به طور کلی،‌ تجربیات دوره دبیرستان را حذف کنید.
– به طور کلی عضویت در انجمن‌های دانشکده یا موسسات را در صورتی که مدرکی از آن‌ها دریافت نکرده‌اید، حذف کنید.
– مراجع قابل دسترسی برای تحقیق و پرس و جو را حذف کنید.
– لغات اضافه را حذف کنید مثلاً به جای اینکه بگویید: “مسوولیت‌هایی شامل نوشتن نامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات” بنویسید: “نوشتن نامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات”.
چه، کجا، چه وقت
افراد تمایل دارند رزومه را از راست به چپ بخوانند و آن‌ها را به ترتیبی که اتفاق افتاده پشت سر هم قرار دهند. ماپیشنهاد می‌کنیم که اطلاعات شغلی خود را به این ترتیب فهرست کنید: عنوان شغل، نام شرکت، تاریخ، و شرح شغل در زیر آن قرار گیرد. اغلب اطلاعات مربوط به شغل در اولین قسمت فهرست می‌شود. تاریخ آن نه تنها به اندازه کاری که شما انجام داده‌اید یا جایی که کار انجام شده است مهم نیست بلکه اغلب زمان آن در ستون تاریخ می‌آید. رزومه را با بیان موارد واقعی و ارزشمند پایان دهید.
مستقیماً حق تقدم خود را بدست آورید
نه تنها اکثر افراد از راست به چپ بلکه از بالا به پایین می‌خوانند. به آنچه در بالای صفحه آورده می‌شود تا در پایین صفحه، بیشتر توجه کنید. بنابراین وقتی مسوولیت‌ها و پیروزی‌های شغلی را فهرست می‌کنید، مطمئن شوید که آن‌ها را به ترتیب اهمیتی که برای استخدام کننده دارد فهرست کرده‌اید نه به ترتیب زمان.
دنیا کوچک است
مهارت‌های زبان یک کالایی قابل عرضه است. اما همیشه در رزومه‌ها ذکر نمی‌شود. حتی اگر مشاغلی که شما برای آن درخواست می‌دهید مهارت‌های زبانی را نخواسته باشد، آن‌ها را لیست کنید تا استخدام کننده بداند که شما می‌توانید با فرهنگ‌های دیگر ارتباط برقرار کنید.
سطح تحصیلات:
بگذارید استخدام کننده سطح تحصیلات شما را بداند به جای اینکه بنویسید کارشناس زبان انگلیسی بنویسید.
نوشتن تجربیات:
در رزومه به طور متداول از ترتیب زمانی معکوس استفاده می‌شود که همه تجربیات را تحت یک عنوان “‌تجربیات” مشخص می‌کند یعنی شما باید به ترتیب تجربیاتی را که بیشترین ارتباط را با شغل مورد درخواست دارد از بالا به پایین صفحه عنوان کنید.
اگر تجربیات را گروه‌بندی می‌کنید و تحت یک عنوان توصیفی مانند “تجربیات ارتباطات” آوردید تجربیات دیگر را در لیستی جداگانه در پایین صفحه تحت عنوان “تجربیات دیگر” بیاورید.
عدم استفاده از اختصارات بی معنی
حروف اختصاری و یکسری حروف دنبال هم برای استخدام‌کنندگان معنی نمی‌دهد. بنابراین کوتاه و مختصر نکنید (مگر اینکه بدانید این اختصاص عموماً شناخته شده است مثل phD و USA) وقتی یکسری حروف اختصاری را می‌نویسید مطمئن شوید که شناخته هستند.
آیا ما قبلاً همدیگر را ملاقات کرده‌ایم
شما می‌خواهید از یکسری الگوهای خسته کننده رزومه اجتناب کنید که با پردازش کلمات کاربردی می‌آید نه تنهاالگوهای رزومه خیلی آشنا هستند بلکه اغلب غیرقابل انعطاف هستند و به شما اجازه نمی‌دهند که به قسمت‌های دیگر بپردازید و یا عناوین را تغییر دهید. شما قطعاً می‌خواهید شرح شغل خودتا را بنویسید. نوشتن از روی نمونه نه تنها دلیل بر تنبلی است بلکه غیراخلاقی هم هست. استخدام کنندگانی که می‌خواهند رزومه‌ها را بررسی کنند بانمونه‌ رزومه‌ها و نامه‌های درخواست شغل که توسط مراکز کاریابی تهیه می‌شوند آشنا هستند. بنابراین، شما چه فکر می‌کنید؟ آیا استخدام‌کنندگان به تنبلی و اختلاقیات سوال برانگیز استخدام شوندگان جایزه می‌دهند؟ من اینطور فکر نمی‌کنم.
از کمک دیگران استفاده کنید
اگر شما فکر می‌کنید که در گودال خطاهای معمول رزومه‌نویسی افتاده‌اید؟ نترسید. شما می‌توانید رزومه خود را به مشاور کاریابی در یک مرکز کاریابی بدهید تا آن را بررسی کند.

 

اسرار رزومه نویسی

یک مدیر منابع انسانی درشرکت مشهور نورت وست، از من خواست که در نوشتن رزومه کمکش کنم. او به من گفت: “من تمام وقت رزومه‌ها را می‌بینم. هزاران رزومه از زیردست من رد می‌شود. اما حالا که نوبت به خودم رسیده که رزومه بنویسم می‌بینم چه کار سختی است. یک رزومه مانند یک تبلیغات جذاب است. اما یکی از مهمترین آنها، بخصوص در بازارکار کنونی.
او توضیح می‌دهد وقتی آنها شروع به بررسی درخواست‌های استخدام می‌کنند، رزومه تمام آن چیزی است که استخدام‌کننده در دست دارد. استخدام کننده برای هر رزومه ۱۵ تا ۲۰ ثانیه وقت می‌گذارد. اگر مطالب رزومه شما نتواند سریعاً توجه آنها را جلب کند، رزومه شما رد می‌شود وکس دیگری برای مصاحبه دعوت می‌شود.

آموزش نوشتن رزومه

نوشتن رزومه‌ای جذاب فن خوبی است که شما می‌توانید از آن استفاده کنید. زیرا استخدام کنندگان واقعاً دوست دارند که این فنون را در رزومه ببینند. در یک تحقیق ملی از ۶۰۰ مدیر استخدام، اکثریت قریب به اتفاق آنها گفته‌اندکه مهمترین قسمت رزومه “خلاصه سوابق و قابلیت‌ها” است و استخدام‌کنندگان گفته‌اند که این قسمت از اولین قسمتهایی است که آنها می‌خوانند. اگر این خلاصه نشان دهنده توانایی فرد برای شغل اعلان شده باشد، توجه آنها جلب می‌شود و درخواست را مورد توجه قرار داده و با دقت بیشتری می‌خوانند.
مدیران استخدام همچنین گزارش کرده‌اند که تنها ۵ درصد رزومه‌ها حاوی این بخش کلیدی بودند. به عنوان خلاصه‌ای کوتاه درباره خودتان به آن فکر کنید. این قسمت معمولاً شامل ۴ یا ۶ جمله است که نشان دهنده یک دیدکلی در مورد تجربیات، سوابق، هوش، مهارتها و عادتهای شغلی شماست. این یک مثال خوب از رزومه یک متقاضی است:
خلاصه توانایی ها و قابلیت‌ها
“۱۲ سال سابقه مدیریت منابع انسانی در ارتباط با شرکتهای قدیمی و بسیار گسترده‌، کارشناس قانون استخدامی، امور استخدام کارکنان، روابط کارگری و دستمزد. تصمیم گیری تحلیلی با بهترین مهارتهای حل مسئله، تشخیص توانایی و گسترش رشد مهارتی پرسنل و افزایش بهره‌وری.”
با خواندن این خلاصه کوتاه، راحت می‌توان فهمید که این داوطلب صلاحیت انجام شغل منابع انسانی را دارد. در حقیقت او چندین مصاحبه انجام داده و در یکی از مشهورترین کارخانه‌های تولید قهوه کار می‌کند.
یک هشدار استخدام‌کننده‌ها شکایت می‌کنند که بسیاری از مردم در رزومه دروغ می‌گویند، اغراق و گزافه‌گویی! دروغ اشتباهی کشنده و مرگبار است. اینکار را نکنید وقتی شما استخدام شدید استخدم‌کننده‌ها با طرح سوالهایی بیشتر در جستجوی اطلاع یافتن از سوابق کاری و گذشته شما هستند و دیر یا زود عدم صحت گفته‌های شما افشاء می‌شود و احتمالاً اخراج خواهید شد. خدمات و عملکرد شما باید قابل استناد باشد.
خلاصه توانایی‌ها و صلاحیتها می‌تواند بهترین وسیله برای تثبیت شایستگی شما برای شغل موردنظر باشد و استخدام‌کننده را ترغیب و تشویق کند که بخواهد همه چیز را از نزدیک مشاهده کند. مطمئن شوید که رزومه شما این بخش اساسی را دارد. این قسمت درست بعد از نام، آدرس و اهداف شغلی می‌آید. 

پیشنهاد ویژه سایت پول یابی :  یافتن کار و شغل خوب

راه‌هایی برای بهتر نوشتن رزومه

امروزه بازارکار برای جلب نظرکارفرمایان نیاز به رزومه‌هایی بسیار موثر دارد. براساس مطالعات ملی که ۶۰۰ مدیر کاریابی آن را اجرا کردند راه‌هایی برای کمک به کارجویان برای بهبود رزومه آنلاین آنها ارائه می‌گردد.

 1. کلمات کلیدی
  از آنجایی که بیشتر استخدام کننده‌ها رزومه‌ها را به صورت الکترونیکی دسته‌بندی می‌کنند. کلمات کلیدی و ویژه‌ایکه نشان دهنده توانایی‌ها، عملکرد و تجربیات گذشته شماست برای جلب توجه آنها ضروری است .

خودتان را خوب عرضه کنید
با خلاصه‌ای از بخشهای کیفی که بهترین مهارتهای قابل عرضه و تجربیات شما را در ۴ یا ۶ خط بگنجاند شروع کنید.
۳٫ نتایج را نمایش دهید
استخدام کننده دوست دارد ثابت کند که شما می‌توانید این شغل موردنظر را انجام دهید. بنابراین به عملکردها وسوابق خود اشاره کنید و نتایج موفقیت‌آمیز را نیز ذکر کنید. از اعداد و درصد برای نشان دادن اینکه با اقدامات شما چطور پول و وقت شرکت حفظ و ذخیره شده استفاده کنید. مثال : “مشارکت در کنفرانس سالانه ، اضافه کردن سخنگوی جدید و طرح‌های جدید و نوآوری که موجب ۱۷ درصد افزایش حضور مخاطبین و ۱۸درصد افزایش درآمد شد”.

 1. کوتاه و مختصر
  در یک صفحه، کوتاه و مختصر به بهترین کارهای خود اشاره کنید. مانند یک نویسنده ماهر باشید و قسمتهایی را که مرتبط نیست یا موقعیت ویژه‌ای را برای شما تامین نمی‌کند حذف کنید. بیشتر به تجربیات اخیر، ۵ یا ۷ سال آخر خدمت خود تاکید داشته باشید. جزئیات وظایف شغل اصلی که انجام داده‌اید را شرح دهید.

۵٫هدف قرار بگیرید
براساس عنوان شغل روی رزومه تمرکز کنید. خیلی موثر است که برای هر شغل یک روزمه جداگانه درست کنید (مثلاً یک رزومه برای عنوان شغل مربی، یک رزومه برای مدیر برنامه ) و اطلاعاتی که فقط مربوط به انجام همان شغل می‌شود را در رزومه بیاورید.

۶٫ظاهری جذاب
قالب بندی یک رزومه آن لاین باید خوانا، جذاب و حرفه‌ای باشد. مطمئن شوید جملات مختصر هستند و فضای خالی مناسب مناسب استفاده کنید. از حروف کج، قالب بندی پررنگ ، قلم‌های تزئینی استفاده نکنید از قلم‌ها و اندازه حروف بین ۱۲ تا ۱۴ باشد . از نمادها برای تاکید روی نکات مهم استفاده کنید.
۷٫روشن بودن
اصل کلی ابهام نداشتن است. دقیقاً همان چیزی که منظورتان است بگویید از کمترین کلمات برای رساندن مطلب استفاده کنید.
۸٫دقیق باشید
مهارتها، خصوصیات و تجربیات خودتان را تا آنجا که ممکن است مثبت و بدون اغراق و اشتباه بیان کنید. اگر مسئولیت‌های شغل قبلی به اندازه کافی با عنوان شغل شما مشخص نمی‌شود. توانایی‌های خود را با عنوانهای مناسب نشان دهید (مثلاً هماهنگ‌کننده حوادث، به جای هماهنگ‌کننده پرسنل) عناوین شغل کارفرمایان، تاریخ و سال خدمت را فهرست کنید.

آموزش نوشتن رزومه

 1. از فعل‌های موثر استفاده کنید
  هر جمله را با فعلهای موثر توصیفی مثل تاسیس شد، مدیریت شد، سازماندهی شد شروع کنید . این کلمات به جملات شما قدرت و قوت می‌دهد. هرگز از “من” در رزومه استفاده نکنید حتی یک جمله کوتاه . مثال : “آگهی بازاریابی جدید شرکت طراحی شد”.

۱۰٫کامل باشید
نام مدرسه‌ها، شهرها، کلمات اختصاری و عناوین را کاملاً روشن بنویسید زیرا استخدام کننده کلمه مختصر شده یاکلمات مخفف شده را ممکن است تشخیص ندهد.

 1. نکات را عنوان کنید
  جملات کامل در رزومه‌نویسی لازم نیست ، بهتر است از جملات توصیفی ساده برای بیان نکات استفاده کنید. مطمئن شوید عبارتهای فنی برای افراد غیرفنی قابل فهم باشد.

۱۲٫تجربیات خود را توضیح دهید
در تمام جملات خود ، از زمان گذشته استفاده کنید. زیرا آنها به طور ضمنی متوجه هستند که آن کار را شما انجام داده‌اید و این استخدام کننده را مطمئن می‌کند که شما می توانید آن اقدامات را برای آنها نیز انجام دهید.
۱۳٫بی عیب و نقص
رزومه‌ای که می‌فرستید باید بی‌عیب باشد . هیچ اشتباه یا غلط ماشین نویسی مخصوصاً در E-mail نباید باشد. غلط‌های تایپی از شکایت‌های اصلی مدیران استخدام است . آنها تاکید می‌کنند که خطاکاران را استخدام نمی‌کنند.
۱۴٫خوانا باشد
یک رزومه با شتاب آماده شده و درهم و برهم اغلب خوانده نمی شود. هرجا لازم است حذف کنید تا رزومه خوانا شود. نکات کلیدی را با نمادها مشخص و مطالب غیرضروری را حذف کنید.
۱۵٫از ترسیم و نمودار اجتناب کنید
طرحهای پیچیده خواننده را گیج می‌کند . از خطوط، قالب‌ها و سایه‌ها، حاشیه‌های تزئینی یا تصاویر باید اجتناب شود زیرا  آنها در پست الکترونیکی موجب اشتباهات اساسی می‌شوند.

 1. اطلاعات شخصی را ذکر نکنید
  آوردن اطلاعات زندگی زناشویی، خصوصی، قد، وزن ، سلامتی و یا الحاق عکس در رزومه عاقلانه و حرفه‌ای نیست.
  ۱۷٫ضمیمه لازم نیست
  استخدام کننده می‌داند که اگر آنها بخواهند، شما مرجع‌هایی را آماده خواهید کرد بنابراین نیازی به آوردن مرجع در آخر رزومه نیست .

۱۸٫اطلاعات منفی را بیان نکنید
رزومه محل مناسبی برای بیان اینکه شما از محل خدمت قبلی اخراج شدید یا یک بیماری طولانی داشته‌اید نیست هرگز بیان نکنید که چرا شما شغل قبلی را ترک کرده‌اید، فقط تاریخ سنوات خدمت خود را فهرست کنید. میزان حقوق مورد درخواست خود را ذکر نکنید.


 1. در جریان باشید.
  اطلاعات خودتان را هر ۶ ماه یکبار به روز کنید. یک روزمه در سایت بازارکار داشته باشید و یک هشدار شغل‌یابیبرای خودتان درست کنید تا آخرین شغل‌ها با پیام کوتاه یا ایمیل که روزانه برای شما ارسال ‌شود.
 2. آخرین آزمون
  آیا رزومه شما نتیجه خواهد داد؟ آیا رزومه شما روشن و سریع با استخدام کننده این ارتباط را برقرار می‌کند که شما می‌توانید شغل موردنظر را به عهده بگیرید؟ آیا قوت و توانایی شما در رزومه عرضه شده است؟ آیا همه آنچه را که برای شغل موردنظر می‌خواستید در رزومه آورده‌اید؟ آیا همه موارد زائد حذف شده است؟ آیا استخدام کننده تماس می‌گیرد؟ اگر نشد دوباره کار کنید از کارشناسان امور استخدام کمک فنی بگیرید و چندین کتاب رزومه نویسی را مطالعه کنید تا به شما در نوشتن بهتر رزومه کمک کند.

هفت راهبرد اجرایی رزومه نویسی

رزومه فقط برای اینکه شما شغلی بیابید طرح‌ریزی نمی‌شود و نمی‌تواند باعث احراز صلاحیت برای پست‌هایی خارج از حیطه تخصصی شما شود. رزومه خود به تنهایی نمی‌تواند دری بگشاید و یا موانعی را درپیش رو ازمیان بردارد ، امارزومه کارهای زیادی می‌تواند بکندو برای کارجویان سکویی برای یافتن شغل است.
برای اینکه وارد میدان رقابت شوید لازم است رزومه شما اطلاعات بیشتری را از سوابق کاری و وظایف شما به نمایش بگذارد و حتی کلیدی برای ارائه نتایج فعالیت‌های شما باشد. در سطح اجرایی ، مسئولین استخدام می‌خواهند بیشتر از آنچه شما انجام داده‌اید بدانند؛ آنها می‌خواهند توان آن را داشته باشند تا براساس رزومه شماا را برای سازمان خود و اهداف آن ارزیابی کنند .
رزومه دردو یاسه صفحه تهیه می شود وباهدفی خاص تهیه می شود تا به همراه مدارک تصویر منسجم ، دقیق و متمرکزی ازشما ارائه کند و نشان دهد  شما که هستید و چرا وجود شما برای یک سازمان خاص ارزشمند است.

آموزش نوشتن رزومه

برای تهیه یک توصیه قوی و موثر که توانایی ها و صلاحیت های اجرایی را به خوبی نشان دهد به راهبردهای ذیل توجه شود :

۱- با ارائه خلاصه سوابق شروع کنید نه با شرح اهداف و جزئیات شغل
شرح دادن سوابق در توصیف کارتان قدیمی شده است. در عوض با نوشتن نکات قوی سوابق که بتواند با یک نظر اجمالی خواننده را از جا بلند کند و نظرش را جلب کند، شروع کنید . مطمئن شوید این خلاصه سوابق نوع و سطح پست سازمانی که شما به آن علاقه‌مند هستید را نشان می‌دهد و شامل مشارکت های کاری برجسته شماست .

۲- سوابق کاری را به ترتیب زمانی نشان دهید.
اگردر رزومه شما سوابق کاری پراکنده و مغشوش باشد ، ظلم بزرگی به خودتان کرده‌اید . تقریباً بهترین خدمت به مسئولین اجرایی استخدام نوشتن سوابق کاری به ترتیب زمانی معکوس به همراه نکات اساسی و قوی پست‌هایقبلی شماست  ، حتماً عنوان پست ، نام کارفرما و تاریخ استخدام را ذکر کنید وگرنه امکان جذب خود را به خطر انداخته‌اید.

رزومه:

۳- شرح شغل ننویسید.
نامه آماده باید بیشتر در مورد نکات برجسته آنچه انجام داده‌اید باشد تا وظایف مربوط به شغل مورد تصدی، به طور خلاصه مفاد مسئولیت‌های خود را توضیح دهید. سپس موفقیت و مشارکتهای خود را برجسته کنید، کارهایی که موجب رشد بازده ، سود ، افزایش تولید و رضایت مشتری یا اهداف دیگر شغلی شده است را بنویسید. به عنوان یکمدیر اجرایی باید به جای وظایف اجرایی روزانه روی مشارکتهای راهبردی متمرکز شوید . مطمئن شوید که تصویر کلی از خودتان را نشان داده‌اید . به خاطر داشته باشید کسانی که رزومه را می‌خوانند بسیار باهوش هستند و می‌توانند براساس عناوین شغل و توضیحات عمومی تصمیم بگیرند، آنها نیازی به ذکر جزئیات شغل ندارند.

آموزش نوشتن رزومه

۴- متنی منحصربه فرد تهیه کنید
از کلمات توصیفی مبهم مانند اساساً، ذاتاً، عمدتاً اجتناب کنید در عوض برای اعتبار دادن به سوابق خود از اعدادی قاطع استفاده کنید.

۵- توضیح زمینه کار و رقابت
اگر کارهایی ویژه ای که انجام داده‌اید انجام داده‌اید را توضیح دهید اثر بیشتری خواهد گذاشت. به جای نوشتن “افزایش ۲۳ درصدی بازدهی” بهتر است بنویسید “موجب جبران بازدهی کم ۵ سال گذشته با توجه به تلاشهای گسترده کاری در بازار و رشد ۲۳ درصدی بازدهی و دست یافتن به سود برای اولین بار در سال قبل شدم”.

۶- کوتاه باشد
حتی اگر دو یا سه صفحه برای یک مدیر استخدام قابل قبول باشد، باز هم مهم است که سبک‌ نوشتاری مختصر باشد تا شما بتوانید اطلاعات مهم را بدون اینکه خواننده شما در دریای متن گم شود را دراختیار او بگذارید. اطلاعاتی که ضروری نیستند جسورانه اصلاح کنید.

نگارش رزومه:

۷- برای افزایش تاثیر از جدول استفاده کنید
برای خواننده این تسهیل را فراهم آورید که از طریق خواندن سطحی متن ، اطلاعات مهم را پیدا کند. از حروف درشت استفاده کنید، نقطه‌گذاری و حاشیه گذاری کنید تا موجب طبقه‌بندی و جذابیت اطلاعات شما شود.
به غیر از موارد فوق ، مطمئن شوید که نوشته شما غلط املایی، نقطه گذاری و دستوری ندارد. رزومه شما مهم است. اگر قوی و با توجه نوشته شود می‌تواند برای پیشبرد کاریابی شما موثر باشد. اگر مبهم و متقاعد کنندهنباشد، موجب دلسردی شما در یک کاریابی طولانی خواهد شد. وقت، انرژی و فکرو دقتی که برای تهیه یک رزومه صرف می کنید یک سرمایه‌گذاری عالی روی خودتان و زندگی شغلی آینده شماست .

 

بزرگترین اشتباه در نوشتن رزومه

شما متن خود را با زیرکی تنظیم کردید. اسم خودتان را به اندازه‌ای که در بین دیگران برجسته‌ باشدمشخص کرده‌اید. شما رزومه را چندین بار خواندید و نکات املایی و دستوری آن را کنترل کردید. حتی اطلاعات ضروری در مورد اینکه چرا شما بهترین داوطلب این شغل هستید را نوشتید اما آیا خیلی دور نرفته‌اید.
در مطالعات اخیر سایت‌ careerBuilder.com، مدیران استخدام و منابع انسانی حرفه‌ای در سراسر کشور در غیرمعمول‌ترین اشتباه رزومه‌نویسی در دوره کاریابی‌شان مشترک هستند.

آموزش نوشتن رزومه

نتایجی که از این مطالعه به دست آمد شامل:
• متقاضی نامه‌ای از مادرش را ضمیمه کرد
• متقاضی روزهای تماس را محدود کرده بود چون جمعه، شنبه و یکشنبه روزهای استراحت (تفریح) اوست
• متقاضی توضیح می‌دهد که او خیلی کند کار می‌کند
• متقاضی ابراز این جمله ما یک خرک دزدیدیم اما واقعاً کوچک بود حکایت از بازداشت شدنش می‌کند
• متقاضی با کشیدن عکس یک ماشین در پشت پاکت می‌گوید این هدیه مدیر استخدام است
• متقاضی توضیح می‌دهد فاصله خدمتی سه‌ ماهه‌اش به خاطر مرگ گربه‌اش بوده است
کارفرما ابتکار را در متقاضیان کار تحسین می‌کند زیرا انتخاب از میان توده‌هایی از رزومه اغلب اوقات می‌تواند کار خسته‌ کننده‌ای باشد. اما کلید کار در ایجاد توازن ماهرانه در این خلاقیت است. شما می‌خواهید هم به عنوان فردی بی‌نظیر و هم به عنوان فردی با تجربه کاربردی که می‌تواند به ارزش شرکت بیافزاید مطرح شوید در حالی که هدف از رزومه ابتکاری این است که بیشترین اثر را داشته باشد. شما می‌خواهید مطمئین شوید آیا رزومه خوب اثر گذاشته است ولی مطمئن نیستید چه اثری دارد. رزومه خود را بدهید بررسی شود. رزومه خود را بفرستید و فوراً بازخورد آن را بگیرید و شانس استخدام شدن خود را بالا ببرید.
در اینجا چند توصیه وجود دارد تا مطمئن شوید  اثر زیادی گذاشته است:
۱- زندگی خصوصی شما به خودتان مربوط است
کارفرما به اطلاعاتی که در مورد وقت گذرانی شما در تابستان یا اطلاعات مشابه است نیاز ندارد به جای آن، او فقط اطلاعاتی را که به کار پیشنهادی به شما مربوط می‌شود نظیر عضویت در انجمن‌های حرفه‌ای را نیاز دارد.
۲- ساده و حرفه‌ای
از کاغذهای نقش و نگاردار یا ابر و باد برای مکاتبه استفاده نکنید، سعی کنید ساده و حرفه‌ای باشد و فرمت یکسانی در سربرگ‌هایش داشته باشد.
از کاربرد رنگ‌ها و فونت غیرمعمول خودداری فرمایید، روی سوابقی که به شغل مورد نظرتان ربط ندارد خیلی متمرکز نشوید مثلاً اگر برای فروشندگی کاندید شده‌اید لازم نیست به سوابق آموزشی یا فناوری اصلاعات خود خیلی متمرکز شوید.
به موفقیت و تجاربی که در شغل مورد نظر می‌تواند مفید باشد اشاره کنید به طور مثال آسان خواهد بود اگر بگویید تجربه فروش دارید اما بهتر است به این نکته اشاره کنید که مثلاً باعث یک افزایش ده درصدی در میزان فروش شده‌اید.
۳- دو چشم بهتر از یکی است
پس از نوشتن رزومه از فرد دیگری بخواهید آن را مرور کند. یک جفت چشم دیگر ممکن است متوجه اشتباهای شما بشود و برای بهتر شدن رزومه شما نظر بدهد.

نکات مهم در رزمه نویسی

آموزش نوشتن رزومه

توجه به نکات نگارش مهارت

نوشتن یک تخصص نویسی نیاز به دقت دارد و فرایندی است که باید برای آن زمان کافی گذاشت. ابتدا خوب راجع به آن فکر کنید. سپس تاریخچه کاری و آموزشی خود را بنویسید و چندین بار آن را بازخوانی کرده و نکات لازم را تصحیح کنید تا روزمه شما به شکل کامل و مورد قبولی پیش زمینه ها و توانایی شما را نشان دهد، در آخر آن را بازخوانی نهایی کنید. نوشتن ممکن است ساعتها وقت شما را بگیرد ولی توجه داشته باشید مدیران و کارفرمایان کمتر از یک دقیقه برای خواندن آن زمان می گذارند. اگر  حاوی هر نوع غلط فاحشی باشد، استخدام کنندگان دقت خود را برای اصلاح ان هدر نخواهند داد.
برای مطمئن شدن از این مطلب  شما نهایت توجه مدیران را به خود جلب کند،‌از این ۱۰ اشتباه رایج ا اجتنباب کنید:
۱- عدم استفاده از نامه پوششی (همراه) ؛
نامه پوششی نامه‌ای است که همراه با رزومه ارسال می‌شود و در فرایند پذیرش شما از طرف کارفرمایان مساله بسیار مهم است، خیلی از آن ها به طور ناخودآگاه متونی را که فاقد نامه پوششی باشند رد می کنند بوسیله نامه پوششی و با تاثیری که برای خواندن رزومه تان روی استخدام کنندگان می گذرید، باعث جلب توجه آنها و گاهی چشم پوشی از خطاهای کوچک در رزومه تان می شوید.
۲- استفاده از اشکال جلب توجه کننده
استفاده از فونت های غیرمعمول یا مثل کاغذ با رنگ صورتی در زومه باعث جلب توجه ناخوشایندی می شود.شرحا حال خود را با استفاده از کاغذهایی سفید یا کرم رنگ، نوشته هایی مشکی و در صورتیکه تایپ می‌کنید یک فونت معمول و رایج تخصصی و حرفه ای جلوه نماید. یا از خط خوشش جهت نوشتن آن استفاده کنید .
۳- زیاد ننویسید!
مشاغلی  را که در دوران دبیرستان و یا غیر آن  داشته‌اید و احتمالا به حرفه (تخصص) فعلی شما ربطی ندارد نبایددر اطلاعات تان آورده شود از نوشتن آن پرهیز کنید.
نوشته شما نباید بیشتر از دو صفحه باشد، همچنین باید حاوی تارخچه کاری اخیر شما که در برگیرنده مسایل مربوطه و مهمتر است باشد.
۴-تکیه بر دوره اشتغال به جای نوع مشارکت:
به جای اینکه مهندسی از دوره‌های متعدد زمانی شغل‌های گوناگون را وارد رزومه‌تان کنید، توضیح دهید که در هر مدت کاری چطور با شرکت‌های قبلی همکاری می‌کردید و در نهایت چه تاثیری بر روند کاری آن‌ها گذاشتید.
به عنوان مثال هر کسی می‌تواند مدتی را که در شرکتی مشغول به کار بوده است را خود بنویسد ولی ذکر پیشرفت در کار شرکت نسبت به سال گذشته که شما باعث آن شدید قابل توجه خواهد بود، کارفرمایان این نکات را حتما در نظر می‌گیرند.

آموزش نوشتن رزومه

۵- توجه زیاد به  علایق شخصی
استخدام‌کنندگان تلاش دارند، افراد را بر اساس توانایی‌ها و مهارت‌هایی که دارا هستند برای سازمانشان انتخاب کنند، بنابراین هر چیزی در رزومه شما باید تجربیات کاریتان را به خوبی نشان دهد. تاکید و توجه به خواسته‌ها و علایق شخصی ناخوشایند خواهد بود و شانس انتخاب شما را در کارفرمایان کمتر خواهد کرد. توجه داشته باشید همیشه موضوعات کاربردی و تخصصی دارای تاثیر بیشتری نسبت به مسایل شخصی طرح شده از جانب شما است.
۶- رعایت نکردن بعضی اصول:
باید دقت کنید که توجه لازم، پوشش‌دهی مطالب و داشتن جلد کاغذ در رزومه برای هر کارفرما و همچنین شغلی که برای آن درخواست می‌دهید ضروری است با رعایت کردن بعضی اصول، ابزار لازم را برای نشانی دادن این نکته که کاملا مناسب یک وضعیت شغلی خاص هستید فراهم می‌کنید. در تمام درخواست‌ها و رزومه‌های خود نسبت به مسایل توجه کافی و یکسان داشته باشید.
۷- تاریخ و موضواعت حدسی و احتمالی
با بررسی و محاسبه تاریخ گذشته کاری خود زمان و موضوع شغلی خود را به دقت بنویسید. عدم توجه به این مساله کارفرمایان را دچار مشکل خواهد کرد، احتمالا جای پرسش باقی خواهد گذاشت و نهایتا باعث خواهد شد کهآن‌ها به درخواست شما رسیدگی نکنند. سعی کنید با محاسبه دقیق، هر نوع شبهه و فاصله‌ای را در رزومه‌تان از میان بردارید.
۸- دلایل ترک کردن شغل قبلی
هیچگاه، مطالب منفی در رزومه خود ننویسید. ممکن است از کار قبلی خود به دلایلی انصراف داده باشید یا شما را از شغل و سمتتان بر کنار کرده باشند. نوشتن این مطالب و یا دلیل ترک کردن حرفه قبلی نکاتی منفی هستند و فقط در صورتی که از شما خواسته شود و یا سوالی در این مورد از شما پرسیده شود باید آن‌ها را ذکر کنید.
۹- اطلاعات و موضوعات فردی:
مسایلی که شما در آن اطلاعات عمومی دارید یا موضوعات و رفتارهای مربوط به شخص شما ممکن است برای خودتان خوب و جالب باشد، ولی اگر به حرفه شما مربوط نباشند نباید در رزومه نوشته شود. همچنین از قراردادن اطلاعات فردی مثل قد، وزن و مذهب یا هر چیز دیگری که در رزومه جایی برای ذکر آن در نظر گرفته نشده خودداری کنید ممکن است این مسایل بر علیه شما بکار روند و مشکلاتی را برایتان در انتخاب ایجاد کنند.
۱۰- بی‌توجهی به نکات دستوری و املایی:
نکات دستوری و املایی را در رزومه رعایت کنید و سعی کنید از خطا در این موارد بپرهیزید، هر چند ممکن است کارفرمایان به همه مسایل دقت نکنند. همیشه رزومه‌تان را چندین بار بخوانید و از دوستانتان بخواهید در مورد آن نظر بدهند و اشتباهاتی (خطاهایی) که در آن می‌بینند را به شما گوشزد کنند.

مطلب پیشنهادی

شغل نقاش , همه چیز درباره شغل و هنر نقاشی , انواع سبک های نقاشی

معرفی شغل نقاش ، صفر تا صد هنر نقاشی

هنر نقاشی به عنوان یکی از هنرهای هفت گانه ، پایه و رکن تمام هنرهای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.