آموزش تست زنی کنکور

آموزش تست زنی کنکور

آموزش تست زنی کنکور (قسمت اول )

در چند مقاله مختلف در سایت پول یابی قصد دارم تا آموزش تست زنی کنکور را یاد بدهم با مقالات کنکور همراه با باشید.
اگر دانش آموز خوبي هستيد و چند درس را خوب خوانده ايد؛ مبادا فكر كنيد كه در كنكور بايد به همه سؤالات پاسخ داد. اگر ديديد كه نمي توانيد به چند سؤال متوالي پاسخ دهيد، خود را نبازيد. مطمئن باشيد كه ديگران هم وضع شما را دارند. اعتماد به نفس داشته باشيد حتي بد نيست در اينجا كمي هم از خودراضي باشيد و بگوييد وقتي كه اين سؤال ها براي من دشوار است واي به حال ديگران! داشتن روحيه، در هر مسابقه اي سرنوشت ساز است. از جمله در اين مسابقه علمي كه كنكور نام دارد.
به هر حال توصيه مي كنيم در جلسه كنكور به روش زير تست بزنيد. بايد بر اعصاب خود تسلط داشته باشيد و درست مانند يك شطرنج باز ماهر يا يك فرمانده نظامي در سخت ترين شرايط تصميم بگيريد كه چه كار كنيد و بهترين كار در هر لحظه كدام است. در هر لحظه بايد تشخيص دهيد، كدام تست را بايد رها كرد، به كدام تست جواب داد و چگونه زمان را تنظيم نمود. روشي را كه در زير مي گوييم بارها و بارها در منزل و در كنكورهاي آزمايشي تمرين كنيد تا بتوانيد در جلسه كنكور هم آن را اجرا نماييد.

۱- جواب سوالات تست را به ترتیب دفترچه بدهید.

اگر در يك درس تسلط بيشتري داريد، ترتيب جواب دادن به سؤال ها را تغيير ندهيد. نظم و ترتيب سؤالات در دفترچه آزمون كاري سنجيده و فكر شده است و درس ها را به طور تصادقي پشت سر هم مطرح نمي‌كنند حتماً صلاح دانش آموزان و داوطلبان در نظر گرفته مي‌شود. پس بهتر است شما هم به همان ترتيبي كه سؤال ها در دفترچه مطرح شده است به آنها پاسخ دهيد.
در سال هاي گذشته در كنكور سراسري، ابتدا سؤال هاي عمومي مطرح شده است تا داوطلبان آرامش و اعتماد خود را باز يابند سپس سؤالات اختصاصي مطرح مي شود. در ميان دروس اختصاصي نيز اولين درس رياضي است تا شما در زماني كه ذهنتان آمادگي بيشتري دارد به سؤال ها پاسخ دهيد. پس از آن در رشته تجربي سؤالات زيست شناسي مطرح مي شود كه ضريب و اهميت بيشتري دارد و نوع درس نيز كاملاً با رياضي متفاوت است و موجب نوعي استراحت فكري براي شما مي شود. پس از آن نوع درس تغيير مي كند و شما به سؤالات فيزيك پاسخ مي دهيد و در پايان شيمي.
در رشته هاي رياضي و انساني هم ترتيب چاپ سؤالات در دفترچه متناسب با آمادگي ذهني داوطلبان است. بنابراين ترتيب دروس مختلف بر مبناي كارشناسي دقيق صورت گرفته است و شما نبايد به علت عدم تسلط در يك درس و تسلط بيشتر در درس ديگر ترتيب پاسخ گويي به سؤالات را تغيير دهيد. اما اگر نگران هستيد كه مثلاً با پاسخ دادن به سؤالات رياضي، زمان كافي براي پاسخ گويي به سؤالات زيست شناسي و … را نداشته باشيد به نكات بعدي توجه فرماييد.

۲- بدر زمان تست زدن، تمام سؤالات دفترچه را حداقل يك بار مطالعه نماييد.

كساني كه يك درس را به طور كامل كنار مي گذارند خواه به اين دليل كه آن درس ضريب كمتري دارد يا اينكه آن درس را بلد نيستند، كاملاً اشتباه مي كنند. البته به جز موارد استثنايي آن هم با نظر مشاور و كارشناس. كنار گذاشتن مطالعه يك درس اشتباه است. مي توانيد بخش هاي دشوار يك درس را كنار بگذاريد اما حذف كامل يك درس خطاست. مثلاً داوطلبان گروه رياضي گاهي اوقات به سؤالات درس شيمي پاسخ نمي دهند و برخي داوطلبان رشته هاي تجربي و انساني درس رياضي را حذف مي كنند.

۳- شيوه مطالعه و پاسخ دادن به تست های کنکور :

الف. سؤالات را به همان ترتيبي كه در دفترچه تنظيم شده است پاسخ دهيد.
ب. هنگام پاسخ دادن به تست ها، به هيچ وجه وقت خود را صرف سؤالات وقت گير يا دشوار نكنيد و در ابتدا فقط به سؤال هايي كه مي توانيد در وقت مقرر پاسخ دهيد، بپردازيد.
ج. برخي سؤال ها را بلد هستيد ولي تشخيص مي دهيد وقت گير باشند و پاسخ دادن به آنها زمان زيادي ( بيش از وقت مقرر) نياز دارند. اين گونه سؤال ها را با علامت ضربدر مشخص كنيد و با قاطعيت و خونسردي از آن سؤال عبور كنيد. به اين نكته توجه داشته باشيد كه در كنكور سؤالات ساده و دشوار به يك اندازه نمره خواهد داشت پس بهتر است در زمان ثابت به چند سؤال ساده پاسخ دهيد تا يك سؤال دشوار

 آموزش تست زنی کنکور

و. ممكن است سؤالاتي را اصلاً بلد نباشيد يا برايتان دشوار باشند. اين گونه سؤال ها را با علامت (-) مشخص كنيد و فوراً از آن رد شويد.
ه. هيچ سؤالي را نخوانده رد نكنيد. زيرا ممكن است پس از چند سؤال دشوار چند سؤال ساده پيدا كنيد. هر چقدر هم كه تعداد سؤال هاي وقت گير يا دشوار زياد باشد نگران نشويد و سؤال هاي بعدي را با آرامش و به ترتيب بخوانيد تا سؤال هاي ساده تر را بيابيد.
و. پس از پايان سؤالات يك درس مي توانيد به ساعت خود نگاه كنيد متوجه خواهيد شد كه هنوز مدتي از زمان آن درس باقي مانده است.

ز. پس از اينكه يك بار سؤالات هر درس را مطالعه كرديد و به سؤال هاي ساده تر پاسخ داديد، فوراً سؤالات درس بعدي را آغاز نماييد.

ح. در تمام دروس به سرعت از سؤال هاي وقت گير يا دشوار با زدن علامت × و – رد شويد و فقط به سؤال هايي كه مي توانيد در وقت مقرر پاسخ دهيد بپردازيد.ط. پس از آن كه يك بار تست هاي تمام دروس را مطالعه كرديد به ساعت خود نگاه كنيد و ببينيد چقدر از كل زمان كنكور باقي مانده است. تا همين جا موفقيت بزرگي نصيب شما شده است زيرا تمام سؤال هايي را كه به خوبي بلد بوده ايد پاسخ داده ايد و پس از جلسه كنكور افسوس نخواهيد خورد كه وقت كم آورده ايد و برخي از سؤال هاي خيلي ساده را از دست داده ايد.

پیشنهاد ویژه سایت پول یابی :  شیوه مطالعه موضوعی دروس کنکور

ي. اكنون وقت باقيمانده را به سؤال هاي وقت گير اختصاص دهيد

چند سؤال را كه مي توانيد پاسخ دهيد، ولي وقت بيشتري مي خواهند انتخاب كنيد. شايد جواب بعضي از تست ها را كه در نخستين بار  فراموش كرده بوديد اكنون به خاطر بياوريد به هر حال بايد وقت مانده را به خوبي بين تست هاي وقت گير تقسيم كنيد.
ك. تمام صفحات دفترچه سؤالات را به خوبي بررسي كنيد و مراقب باشيد كه بعضي صفحات يا بعضي سؤال ها را فراموش نكرده باشيد.
ل. هر پنج يا ده سؤال يك بار شماره تست ها را در دفترچه سؤالات با شماره پاسخ نامه مطابقت دهيد. اگر اين كار را نكنيد ممكن است در پايان متوجه شويد شماره سؤال دفترچه با شماره پاسخ نامه مطابقت ندارد در اين صورت دست پاچه مي شويد و يافتن محل تستي كه جابجا زده ايد در ميان انبوه تست ها دشوار مي شود.
م. يك كار خطرناك! تعدادي از داوطلبان به سؤالات، در دفترچه سؤالات پاسخ مي دهند و در پايان جواب ها را به پاسخ نامه منتقل مي كنند اين روش خطرناك است و ممكن است وقت تمام شود و شما فرصت نكنيد جواب ها را به پاسخنامه انتقال دهيد.

آموزش تست زنی کنکور…

توصيه به داوطلبان ضعيف ترکنکور در تست زنی:

هيچ درسي را كنار نگذاريد و در هر درس به دنبال سؤال هايي بگرديد كه جواب آنها را مي دانيد. اگر در يك درس فقط سه يا چهار سؤال را پيدا كرديد كه مي توانستيد جواب دهيد، اميدوار باشيد. با همين شرايط هم مي توانيد نتيجه اي در حد خودتان بگيريد.

هشدار به داوطلبان متوسط، قوي و خيلي زرنگ در تست زنی کنکور:

اگر سؤالات از حد معمول دشوارتر باشد معمولاً داوطلبان قوي بيشتر لطمه مي خورند. بنابراين به اين فكر نباشيد كه به تمام سؤالات پاسخ دهيد. ممكن است. سؤال اول يك درس خيلي دشوار، وقت گير يا كاملاً ابتكاري باشد و اگر شما قصد جواب دادن به تمام سؤالات را داشته باشيد مضطرب و آشفته خواهيد شد. پس از همين حالا خود را آماده كنيد كه ممكن است به چند سؤال متوالي پاسخ ندهيد و بدون نگراني از آنها عبور كنيد.

قسمت اول آموزش تست زنی کنکور به پایان رسید.

ادامه در مقاله بعدی …

مطلب پیشنهادی

شغل مغازه داری برای زنان ، بهترین شغل مغازه داری برای زنان و دختران ، مشاغل زنانه

شغل مغازه داری برای زنان

اغلب مغازه‌ها و فروشگاه‌ها در گذشته توسط مردان اداره می‌شدند و مشاغل مغازه داری برای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.